marți, 30 decembrie 2008

Facultatea de Relatii internationale si studii europene

Obiectivul principal consta in formarea de specialisti in domeniile relatiilor internationale, studiilor europene, diplomatie.
Decan: Prof. univ. dr. Gheorghe Onisoru
Prodecan: Conf. univ. dr. Ludmila Rotari
Prodecan: Conf. univ. dr. Dragos Frasineanu
Cancelar: Lector univ. dr. Cristina Paiusan - Nuica


FACULTATEA DE RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE din cadrul Universitatii Spiru Haret se inscrie in randul premierelor universitare din Romania, avand misiunea de a forma specialisti in relatii internationale si studii europene. Ea raspunde astfel unor cerinte prioritare privind integrarea Romaniei in structurile europene si euroatlantice.

Pentru realizarea misiunii si obiectivelor asumate Facultatea asigura pregatirea teoretica, metodologica si capacitatea de valorificare a calificarii de specialitate obtinute de catre absolventi in diferitele sectoare de activitate si institutii, in plan local, regional, european si international.

Procesul de invatamant este organizat pe baza domeniului de licenta relatii internationale si studii europene. Personalul diadactic al facultatii este grupat in catedra de profil.

Planul de invatamant corespunde misiunii si obiectivelor proprii ciclului de studii universitare de licenta; el este structurat pe trei ani de studii/sase semestre, 180 de credite, cuprinzand discipline fundamentale si de specialitate, discipline complementare si facultative. In anul I se studiaza discipline obligatorii, precum: Relatii internationale, Organizatii europene si euroatlantice, Istoria relatiilor internationale si a diplomatiei, Cultura si civilizatie europeana. In anul al II- lea si al III-lea pregatirea fundamentala si de specialitate continua prin discipline cum sunt: Institutiile Uniunii Europene, Integrarea europeana si euroatlantica a Romaniei, Comunicare internationala, Sociologia relatiilor internationale, Istoria Europei contemporane, Romania in relatiile internationale, Doctrine politice contemporane, Studii de securitate, Dreptul european al drepturilor omului, Manangementul proiectelor internationale, Managementul crizelor si conflictelor regionale, Drept diplomatic si consular, Geopolitica etc. Planul de invatamant contine si o serie de discipline optionale care contribuie la aprofundare cunostintelor, ele fiind discipline de specialitate. Metionam cateva dintre aceste discipline: Specificul politic si cultural al Europei de Sud-Est, Protectia juridica a drepturilor omului, Drept monetar european Managementul afacerilor economice internationale, Dipomatia Romaniei in epoca moderna si contemporana, Rusia si Occidentul- istorie si diplomatie, Integrare economica europeana, Sociologia comunicarii si opiniei publice, Etica in relatiile internationale etc.

Un rol semnificativ in configurarea specializarii revine limbilor straine moderne – se studiaza, in mod obligatoriu, limba engleza si limba franceza si facultativ, limbile germana, rusa sau spaniola. De asemenea, se acorda o atentie speciala informaticii aplicate si practicii de specialitate. Formarea practica a studentilor se realizeaza atat prin accentuarea caracterului pragmatic al continutului formativ al disciplinelor, cat si prin organizarea si desfasurarea practicii de specialitate.
Studentii au si posibilitatea de a urma, in cadrul Facultatii, programe de pregatire pentru cariera didactica.

Absolventii Facultatii pot obtine diploma de licenta in specializarea relatii internationale si studii europene.

Procesul de invatamant al Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene este asigurat de un corp profesoral de inalta calificare, care imbina competenta stiintifica si metodologia didactica cu experienta practica in sfera relatiilor internationale, a studiilor europene si a diplomatiei. Titularii de disciplina poseda titluri stiintifice de doctor, avand rezultate remarcabile in cercetarea stiintifica, fiind autori de tratate si lucrari de specialitate care se bucura de larga apreciere pe plan national si international. O parte insemnata a activitatii stiintifice si publicistice a profesorilor Facultatii se regaseste in manuale, cursuri universitare si alte materiale didactice puse la indemana studentilor.

Absolventii Facultatii pot ocupa posturi/functii de:
- Consilier/expert in relatii internationale, studii europene;
- Consilier/expert in domeniul integrarii europene si euroatlantice;
- Manangeri de proiecte europene si internationale;
- Atasat, secretar, consilier diplomatic;
- Specialist in comunicare si relatii publice internationale;
- Functionar in administratia publica, centrala, judeteana, locala;
- Eurofunctionar;
- Profesor de relatii internationale, studii europene, istoria relatiilor internationale si a diplomatiei la colegii, licee, gimnazii;
- Consilieri/experti in cadrul ONG si partidelor politice, sindicatelor;
- Cercetatori stiintifici in unitati de cercetare;
- Analisti/redactori/documentaristi in sistemul mass-media.

Niciun comentariu: